Munnekezijl in Dickenssferen

Niet alleen de Gemeente Zuidhorn bestaat vanaf 1 januari niet meer, omdat ze opgaat in het Westerkwartier, ook onze naburige gemeente Kollumerland c.a. gaat op in een grotere gemeente: Noardeast-Fryslân.  In dat kader is er op zaterdag 15 december “Munnekezijl in Dickenssferen”. Zie voor gedetailleerde informatie de pagina op Facebook, klik hier. PROGRAMMA Op het…

Stem uitbrengen associatieverdrag verkiezingen gemeenteraad

Westerkwartier biedt online stemhulp voor verkiezingen

Vanaf 1 januari zullen de gemeenten Zuidhorn, Marum, Leek en Grootegast samen de Gemeente Westerkwartier gaan vormen. Voor de nieuwe gemeente zijn verkiezingen uitgeschreven. Weet U al wat U gaat stemmen? Of welke partijen er zijn? Westerkwartier biedt online stemhulp voor verkiezingen Inwoners mogen op 21 november 2018 naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad…

Raden besluiten over herindelingsontwerp

Op 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak. In december hebben de raden deze stukken al voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur. Het Herindelingsontwerp vormt de eerste formele stap in…

GroenLinks Zuidhorn: referendum Middag Humsterland

GroenLinks Zuidhorn is teleurgesteld in de wijze waarop de gemeenteraden van de Westerkwartier-gemeenten de herindeling voorbereiden. Zo is er lang gesteggeld over de volksraadpleging in Middag Humsterland. De politiek in Zuidhorn heeft aan de inwoners van Middag Humsterland beloofd dat er een volksraadpleging komt, vóórdat er een raadsbesluit wordt genomen over de herindeling. De andere…

GroenLinks Zuidhorn: Herindeling uit achterkamertjes

GroenLinks Zuidhorn is teleurgesteld in de wijze waarop de gemeenteraden van de Westerkwartier-gemeenten de herindeling voorbereiden.   Enige tijd geleden hebben de gemeenteraden van de Westerkwartier-gemeenten een gemeenschappelijke commissie ter voorbereiding van de herindeling ingesteld. Deze commissie heeft in meerderheid besloten achter gesloten deuren te vergaderen. De fractie van GroenLinks in Zuidhorn vindt dit erg…

Herindeling Westerkwartier per 1 januari 2019

De stuurgroep Samenwerking Westerkwartier stelt de vier gemeenteraden in het Westerkwartier voor per 1 januari 2019 over te gaan tot herindeling. Deze datum wijkt af van de tot nu toe door de gemeenten beoogde datum van 1 januari 2018. Voorstel Voor de vier gemeenten in het Westerkwartier is 1 januari 2019 een ‘harde’ datum. De…

Kiezers worden herindeling ingerommeld

GroenLinks Zuidhorn: ‘Kiezers worden herindeling ingerommeld’ Persbericht – Klaas-Wybo van der Hoek, fractievoorzitter van GroenLinks in Zuidhorn, concludeert dat de kiezers niets te zeggen krijgen over de gemeentelijke herindeling. “CDA, ChristenUnie, PvdA en D66 zetten de kiezers buitenspel. Bij de raadsverkiezingen vier jaar geleden beloofden zij dat in deze raadsperiode, van 2010 tot 2014, géén besluit…

Advies herindeling Groningen

De provincie Groningen moet voor 2018 van 23 gemeenten terug naar zes. Dit is het advies van de commissie Jansen, die het afgelopen half jaar heeft onderzocht hoe de bestuurlijke toekomst van onze provincie eruit moet zien, zo meldt RTV Noord op haar website. De Gemeente Zuidhorn zou daarbij verdeeld moeten worden over twee van…