Strenger toezicht leerplicht in Zuidhorn

Varia

De gemeente Zuidhorn heeft ook het afgelopen schooljaar inspanningen gedaan om verzuim en voortijdig schoolverlaten onder leerplichtige leerlingen terug te dringen.

In schooljaar 2009-2010 is 71,7% van de 53 gemelde leerlingen na interventie van de leerplichtambtenaar teruggeplaatst in het onderwijs. Bij interventie gaat het onder meer om bemiddeling, een officiële waarschuwing, aanmelding bij Halt of proces-verbaal.

>> Lees verder: Blik op Nieuws