Rondwegbesluit Noordhorn wordt uitgesteld

Actueel
Pas in september nemen provinciale staten een besluit over het omstreden rondwegtracé in Noordhorn. Aanvankelijk prijkte dit onderwerp op de agenda van de staten van 29 mei. Omdat onlangs een bewonersgroep aangevuld met deskundigen aan de slag is gegaan om te onderzoeken of zorgvuldige inpassing van variant 4a (rotonde bij Mokkenburg) mogelijk is, hebben gedeputeerde besloten dit proces meer tijd te geven.
 
Zie verder: Dagblad van het Noorden