Openbare informatieavond N355

Actueel Persberichten

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen bereidt met instemming van burgemeester en wethouders van Zuidhorn een provinciaal inpassingsplan voor ten behoeve van de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noord- en Zuidhorn.

Op 27 mei 2010 organiseert de provincie Groningen een informatieavond waarop  wordt ingegaan op de inhoud en de procedure van dit inpassingsplan. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn.

De bijeenkomst vindt plaats in de Dörpstee, Noorderweg 61/C in Noordhorn.
De avond start om 19.30 uur. De zaal is open v.a. 19.00 uur.

> Meer informatie (PDF)