Oostergast krijgt “schoolwoningen”

Actueel

De gemeenteraad van Zuidhorn stemt in met de beleidsmatige kaderstelling voor een brede school in de gemeente Zuidhorn en tussentijds uit te gaan van tijdelijke onderwijshuisvesting in de Oostergast in de vorm van schoolwoningen.

De Gemeente streefde de vorming van een 'brede school' na in de Oostergast, maar duidelijk is dat er op korte termijn onvoldoende potentieel aan leerlingen is om een brede school in permanente vorm te kunnen realiseren. Wat de gemeente betreft zou tijdelijke huisvesting ingevuld kunnen worden door de bouw van een aantal schoolwoningen. Ook de schoolbesturen kunnen zich daar in vinden. De schoolwoningen moeten met ingang van het schooljaar 2009/2010 gereed zijn.

> NijsNet