Noordhorner Gym Club sport voor KiKa

Actueel
In de Sportweek van 28 maart tot en met 5 april 2008 sport de Noordhorner Gym Club weer voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de Stichting Kinderen Kankervrij (Kika). Tijdens de lessen zal er een collectebus staan en er kunnen Kika-beren worden gekocht. Ook hebben de jeugdleden inmiddels een kleurplaat ontvangen, waarbij ze bij KiKa een leuke prijs kunnen winnen. Meer informatie is te vinden op de website www.noordhornergymclub.nl.
In de lessen badminton voor volwassenen op de woensdagavond hoopt de vereniging binnenkort nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Er is weer voldoende plaats om mee te doen. En waar kun je nog voor € 55,– een heel sportseizoen met plezier sporten? Iedereen mag sowieso twee keer zonder verplichting tot lidmaatschap meedoen.