Lauwers College wordt stichting

Actueel
De vereniging die het Lauwers College beheert, wordt hoogstwaarschijnlijk een stichting. Voorzitter mr. E.L. Veerman vertelde op de ledenvergadering dat de Vereniging voor Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Zuidhorn wordt omgezet in een stichting met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De school constateert "dat er nauwelijks leden naar de ledenvergaderingen toekomen" en "de vereniging functioneert in de praktijk als stichting en de leden laten zich alleen horen als er sprake is van een deelbelang". Daarom zal het bestuur binnen afzienbare tijd de leden waarschijnlijk benaderen met het voorstel de vereniging om te zetten in een stichting.