Herrie NAM maakt Kommerzijlster horendol

Actueel

De klachten van omwonenden rond de gasopslag in Grijpskerk zijn de laatste weken verergerd. Vlakbij de gasopslag is tussen Kommerzijl en Lauwerzijl een boorlocatie in gebruik genomen. Dat heeft veel extra geluidsoverlast tot gevolg. "Beide geluidsbronnen versterken elkaar", meent een inwoonster van Kommerzijl.

Eind juli berichtte het Dagblad van het Noorden over de klachten van omwonenden van de gasopslag bij Grijpskerk over de bromtoon. Betteke de Haan en Annette Kelckhoven uit Niehove kondigden toen aan actie te ondernemen tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De Haan meldt dat er inmiddels een brief is verstuurd, waarop positief is gereageerd. "De NAM zegt ons alle medewerking toe. Ik heb er vertrouwen in dat er met speciale apparatuur geluidsmetingen worden uitgevoerd in onze huizen."

> Dagblad vh Noorden