Geluids-belasting in kaart

Actueel
Gedeputeerde Staten hebben op 26 juni 2007 een geluidsbelastingkaart vastgesteld, zo meldt Blik op Nieuws . Op de kaarten staat de geluidsbelasting vastgelegd voor de omgeving van provinciale wegen, waarover in 2006 meer dan 6 miljoen motorvoertuigen passeerden. Het gaat om in totaal 24 kilometer weg in de gemeenten Groningen, Leek, Veendam, Pekela en Winschoten.
 
Op de kaarrt is ook de geluidsbelasting rondom Zuid-/Noordhorn te zien.
 
Als vervolg op de geluidsbelastingkaart moet de provincie een actieplan maken voor woningen en andere geluidgevoelige objecten die blootstaan aan een geluidsbelasting die hoger is dan een nog vast te stellen plandrempel.