Fierljepseizoen Grijpskerk 2010 gered

Actueel

De fierljepaccommodatie van Grijpskerk kan ook dit seizoen wedstrijden houden. De gemeente Zuidhorn, waartoe het dorp behoort, heeft gisteren bij monde van wethouder sport Fred Stol toegezegd een noodreparatie uit te zullen gaan voeren aan de houten damwand die op de scheiding van water en zandbed staat.

Na de noodreparatie zal het Frysk Ljeppersboun (FLB) Grijpskerk dit seizoen dispensatie verlenen om wedstrijden te houden, mits vereniging en gemeente bereid zijn om ,,tot een duurzame oplossing te komen’’ voor aanvang van het seizoen 2011. De gemeente Zuidhorn heeft Grijpskerk al gezegd niet als enige voor de geschatte kosten (50.000 tot 60.000 euro) op te willen draaien.

> Zie verder: Friesch Dagblad