AC-brugklas in Zuidhorn?

Ingezonden

Het Dagblad van het Noorden meldt dat het Augustinuscollege in Groningen met plannen rondloopt om een nevenvestiging voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs te openen in Zuidhorn. Het primair onderwijs (zowel openbaar als christelijk) dat zetelt in Zuidhorn ziet wel wat in de plannen. Ook de plaatselijke politiek is enthousiast.

Mijns inziens een onbegrijpelijk feit dat de politiek hier enthousiast over is. Want, er is immers al een school voor voortgezet onderwijs in Grijpskerk, het Lauwers College. Deze biedt naast 4 jaar VMBO-onderwijs ook 3 jaar Havo/Vwo. Voor deze richting is er ook een goede samenwerking met ondermeer het Augustinus. Waarmee inmiddels voorzien is in de behoefte.

De komst van het AC zou betekenen dat het aantal leerlingen op het Lauwers College wel eens flink kan dalen. Leerlingen uit Noordhorn, Briltil en Zuidhorn (maar ook andere plaatsen in de omgeving) die nu naar het Lauwers gaan, zullen waarschijnlijk opteren voor het ‘junior college’. Waardoor de levensvatbaarheid van het LC in Grijpskerk mogelijk bedreigd wordt? Daar komt bij dat de uitstroom-resultaten (slagingspercentage) van het Lauwers College veel beter zijn dan die van het Augustinus.

Uiteindelijk heeft de komst van een ‘junior-college’ dus geen toegevoegde waarde; integendeel. De politiek maakt daarmee mogelijk het al decennia lang uitstekend presterende Lauwers College in Grijpskerk onnodig het leven moeilijker. Daarnaast zijn er voor de gemeente Zuidhorn waarschijnlijk ook de nodige (extra) kosten aan verbonden.

Sowieso verbaast het mij nog altijd dat ouders uit Zuidhorn hun kinderen naar een school in Groningen laten gaan. Dagelijks door weer- en wind. Terwijl er veel dichterbij een uitstekend alternatief is… En dat kan ik zeggen als ouder die met beide scholen inmiddels een aantal jaren ervaring heeft!